Kiadványaink / Mélyebbre a hitben! / A keresztyén rockzene

A keresztyén rockzene

ISBN 786155 299018

A keresztyén rockzene

Dr. Kőrössy S. Katalin

Érvek és ellenérvek. "Tudatlanság miatt pusztul az én népem" Hóseás 4,6

Napjainkban olyan változásnak vagyunk tanúi, amelyben a társadalom a kiváló, mesteri alkotások megbecsülése helyett egyre inkább elfogadja azt, ami silány, felszínes, primitív, sőt megdöbbentő, alantas és kaotikus, és ugyanakkor teljesen képtelen arra, hogy ezek között bármilyen értékbeli különbséget tudjon vagy akarjon tenni. Ennek az az eredménye, hogy az emberek egyre jobban eltűrnek, s idővel elfogadnak, sőt felmagasztalnak akármit, kivéve a Biblián alapuló tanítást, és az egyetlen erénynek a toleranciát kiáltják ki. Így már semmi sem akadályozza őket abban, hogy bármely, céljaik számára hasznosnak vélt eszközt elfogadjanak. És sajnos mindez a keresztyének zömére is jellemző.

A keresztyén szöveggel párosított rockzene a fiatalokat a templomba vonzza, és a más módon el nem érhető ifjakhoz az evangéliumot eljuttatja - állítják sokan.

Mely keresztyén merne hát e zene ellen szót emelni és használatának útjába állni? Igen súlyos kérdés ez. E könyv a rockzene mellett felhozott érveket vizsgálja meg az Ige fényében, az orvosi, világi és keresztyén irodalom kutatása és a szerző saját tapasztalatai alapján. A tények felsorolásával lehetővé teszi, hogy az olvasó határozott állást foglalhasson e fontos, mindannyiunkat érintő kérdésben.

Ára: 1 950 Ft
Kosárba

További könyveink ebben a témakörben

A húsvét üzenetei

A húsvét üzenetei

Sréter Ferenc

Rövid történetek Összeállította: Sréter Ferenc lelkész

Papírkötés, 65 oldal, 105*184mm

Ára: 500 Ft
Kosárba
A keresztyénség zsidó gyökerei

A keresztyénség zsidó gyökerei

Anne Snell

"Te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük..." Róma 11,17

Papírkötés, 189 oldal, 142*196mm

Ára: 1 900 Ft
Kosárba
A szeretet ára

A szeretet ára

Elisabeth Elliot

A Krisztusnak átadott élet örömei és próbái

Papírkötés, 137 oldal, 142*198mm

Ára: 1 650 Ft
Kosárba
Az az Egy

Az az Egy

Sréter Ferenc

Sréter Ferenc lelkész három igehirdetés-sorozata

Papírkötés, 375 oldal, 142*198mm

Ára: 2 100 Ft
Kosárba
Az engedelmesség szabadsága ¦ Biztos helyen

Az engedelmesség szabadsága ¦ Biztos helyen

Elisabeth Elliot

"...Amikor a vad auka faluban megérkezésünk estéjén szállást, élelmet, vizet, fát és tüzet adtak nekünk, a dolgok többé nem voltak olyan egyértelműek számomra. Skatulyáim kezdtek összedőlni. Nem gyártottunk-e paneleket ott, ahol Isten szelleme azt akarta, hogy szabadok legyünk? Mit tartson az ember világiasnak egy olyan társadalomban, ahol mindenki meztelenül jár? Ha az aukáknak ruhát kell viselniük, milyen stílus szerint kellene öltözködniük? Az ilyen és hasonló kérdések egyre nagyobb képtelenségnek tűntek szememben, és a Szentírás alapján nagyon őszintén kellett megbirkóznom velük; közben pedig nem azt kellett kérdeznem, hogy mit fognak gondolni az emberek, hanem azt, hogy az adott esetben mit mond Isten...

ISBN 978-963-86037-9-1

Ára: 2 100 Ft
Kosárba


Kosár